Tidsfrister ifm Generalforsamling 2023

Til medlemmene i Lørenskog Mannskor

I FORBINDELSE MED LMKs Generalforsamling den 9. februar 2023

 gjelder følgende TIDSFRISTER, som vi ber medlemmer, komiteer og utvalg overholde:

Forslag til generalforsamlingen må være styret i hende seinest 6 uker før, dvs.                                                  29. desember 2022.

 Reisekomiteen og Sangerutvalget leverer sine årsberetninger til styret seinest                                                  12. januar 2023.

Regnskap for Koret og Reisekomiteen leveres styret seinest                                                                                   12. januar 2023.

Revisjonsrapporten legges fram på Generalforsamlingen.

Valgkomiteen leverer sitt forslag til valg til styret seinest                                                                                               12. januar 2023.

 Innkalling og møtedokumenter til Generalforsamlingen vil være hos medlemmene 14 dager før, dvs.        26. januar 2023.

 Lørenskog 15. november 2022

 LØRENSKOG MANNSKOR

 Kay Breistein                                 Geir Bj. Sætre

Formann                                          Sekretær