Velkommen til halvårsmøtet 2022

Styret innkaller med dette til halvårsmøte torsdag 2. juni 2022 i Fjellhamar kirke kl. 19:00. Møtet blir avholdt i kirkerommet.
Styret har sesongens siste styremøte fra kl. 18:00.
Det blir bevertning (kringle og kaffe), og det blir en tur på Fjellhamar Bistro etter møtet. Reisekomiteen assisterer ved oppgjør.

LMK har kommet seg helskinnet gjennom en nasjonal og internasjonal krise som har vært en prøvelse for mange samfunnsinstitusjoner/frivillige organisasjoner vi kan sammenligne oss med. Vi har hatt pandemiforsinket jubileumsårsfest og vi har gjennomført en av to forsinkede jubileumskonserter.

Vi er høyst oppegående som kor. Det beviste vi på jubileumskonserten og på 17. mai.

Vi har endatil rekruttert noen nye medlemmer. Og nettopp rekruttering må vi ha fokus på nå og i tida som kommer. På hjemmesiden ble det onsdag 1. juni lagt ut et foredrag av Ingrid Danbolt som omhandler «verving av nye medlemmer». Det er fint om så mange som mulig får sett på denne før halvårsmøtet.

Videre trenger vi å revidere strategiplanen. Denne blir gjennomgått på møtet. Eksisterende strategiplan varte opprinnelig fram til 2018. Det ble vedtatt i 2019 å videreføre den. Nå er det på tide å revidere den.

Saksliste for halvårsmøte 2022

  1. Rekruttering
  2. Strategiplanen (behov for endringer) 
  3. Dirigentens tanker
  4. SUs tanker om kommende periode.
  5. RK tanker om fremtidige arrangementer.