2. mars. Vikar Anna Sandvik

Hei alle !

Kjetil har varslet at han ønsker fri torsdag 2, mars. I tillegg har han også et ønske om å få fri fra seminaret den 18. mars. I begge tilfelle dreier det seg om at han har andre engasjementer i utlandet.
I begge disse tilfellene har Anna Sandvik svart positivt på forespørsel om å være vikar. Vedr. seminaret har vi bedt om at hun også (i tillegg til repertoar) bruker litt tid på sangteknikk.

Formann