Dødsfall tidligere medlem.

Kjære alle. Jeg må komme med en trist melding til dere. 

Vårt medlem gjennom nesten  medlem Haldor Mørk døde i natt.
Han var medlem i nesten 40 år og utgjorde en del av gjengen fra Stovner.
 
Født:  26.07.1941.             Innmeldt: 05.10.1978       Utmeldt. 11.05.2017

 

Haldor var en morsom og sosial fyr. Han var med på det meste av det som skjedde i koret i de årene han var medlem. I 2017 meldte han seg ut. Forrige lørdag fikk han et illebefinnende og har ligget på sykehus i dagene etter det. Han døde i natt. Jeg lyser fred over hans minne.
Kaj
Formann