Halvårsmøte 24.08.2023

Hei. Ønsker dere velkommen til halvårsmøte i kveld kl 19:00.

Saker til halvårsmøte  

Strategiplanen, gjennomgang med sammenligning opprinnelig plan vs. forslag til endring.    

Redegjørelse om nettbrett-prosjektet, og økonomi knyttet til dette.

Uttalelser fra SU, RK og Dirigent 

I pausen serveres kaffe og wienerstang.

Her kan dere se dokumentet som blir lagt fram i forbindelse med saken om strategiplanen: https://lmkor-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/lmkoradmin_lmkor_onmicrosoft_com/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7842C180-2160-4778-B4B4-DD787F97B937%7D&file=Strategiplan%202023-2026%20(3).docx&action=default&mobileredirect=true