Julaften i Fjellhamar kirke

Her er oversikt over de som har meldt seg på til julaften (det er mulig å melde seg på fortsatt)

Nedenfor finner du kjøreplan

 

 

Navn ▾ Stemme
Arnold Willumstad Petrie 1. Tenor
Bjørn Gunnar Sørum 1. Tenor
Bjørn Håkonsen 1. Bass
Erling Baltzersen 1. Bass
Geir Sætre 2. Tenor
Helge Holm 2. Tenor
Jens Skei 2. Bass
Kaj Breistein 1. Tenor
Kjell Halvorsen 2. Bass
Leif Langen 2. Bass
Olav Kosi 1. Tenor
Svein Gulbrandsen 1. Tenor
Ulf Pettersen 2. Bass

Kjøreplan julaften kl. 16.00 i Fjellhamar kirke

Forenklet gudstjeneste med Lørenskog mannskor.

 

1. 15.30 Velkommen – projektor

1. Dele ut info om Alpha når de kommer – Reidar og Ellen

2. Kort info – Tor Martin

1. Velkommen

2. Sitte/stå, salmer på projektor

3. 3 klokkeslag – Reinaldo

3. Salme:

1. Slukke alle lysene – Reinaldo

2. Nå tennes tusen julelys – projektor (1.v mannskoret, 2-4.v alle).

3. Prosesjon: Mannskoret og Tor Martin. Setter lysene fra seg og setter seg på siste verset.

4. Lyset slås på etter salmen – Reinaldo

4. Inngangsord – Tor Martin

5. Dagens bønn – Tor Martin

6. Syndsbekjennelse med løftesord – projektor

7. Gloria – projektor

8. Tekstlesning Jesaja 9,1a.2.6-7 – Tor Martin

9. Salme 27: Et barn er født i Betlehem, vers 1-3.9 – projektor

10. Lørenskog mannskor – 2 sanger

11. Juleevangeliet – Tor Martin

12. Salme 43: Stille natt, vers 1 og 3 – projektor

13. Preken – Tor Martin

14. Salme 38: Mitt hjerte alltid vanker v. 1. 7-8 – projektor

15. Trosbekjennelsen – projektor

16. Kunngjøringer – Tor Martin og projektor

1. Gudstjeneste med julemenn 1 juledag kl. 12

2. Gudstjenester i resten av jula samt fellesgudstjeneste står på veggen

3. Alpha-kurs

17. Ofring til Kirkens nødhjelp

1. Presentasjon av offeret inkl. Vipps – Tor Martin og projektor

2. Samle inn offer – vipps

3. Salme 49: Kimer i klokker – projektor

18. Forbønn

1. Bønn for offeret og generell bønn – Tor Martin

2. Vår Far – projektor

3. Slå av lys – Reinaldo

19. Lørenskog mannskor – en sang med lys

20. Velsignelse og 3 x 3 – Tor Martin og Tonhild

21. Salme 48: Deilig er jorden – projektor

1. Lørenskog mannskor og Tor Martin går ut på 3 vers

22. God jul i døra – Tor Martin og projektor

1. Samle inn offer ved utgang – Reinaldo og Freddy og ?