Litt info om alternative nettbrett

På halvårsmøtet ble jeg oppfordret til å dele noe av informasjonen jeg viste vedrørende valg av nettbrett

Dette er på ingen måte noen klar anbefaling, kun noen alternativer som kan vurderes. Det som er viktig å tenke på er lommeboka og skjermstørrelse.

På en øvelse før ferien ble det orientert om at styret har besluttet å sponse alle medlemmene som velger å gå over til bruk av nettbrett som noteperm med 3000,- kroner. Det presiseres imidlertid at det ikke vil være noe krav om å benytte dette tilbudet, og at det selvsagt vil være frivillig å ta i bruk nettbrett som noteperm.

Nå har noen av dere spurt om råd og veiledning ved valg av nettbrett. Dette har jeg sett litt på, og vil forhåndsorientere om noen alternativer, uten at det ligger noen absolutter i dette.
Mange av dere har allerede et nettbrett. Dette kan det være klokt å sjekke ut før en modell med større skjerm vurderes. De som konkluderer med et ønske om større skjerm, kan se på følgende modeller.
De som velger Android nettbrett kan for eksempel se på Samsung Galaxy Tab S7 FE, 12,4″, priser fra 6.400,- (priser sjekket i begynnelsen av mai) Dette nettbrettet viser notebildet i tilnærmet A4 størrelse.
En alternativ rimeligere modell er: Lenovo P11 2nd Gen, 11,5″, 128GB, WIFI priser: fra 3.500,- Skjermflaten er noe mindre på dette nettbrettet, og må vurderes av den enkelte. Samsung har også tilsvarende størrelser som kan vurderes.

De som velger iPad kan se på Apple iPad Wi-Fi 10,9″ 64GB Pris 6.290,-
iPad finnes også i andre og rimeligere størrelser, for eksempel Apple iPad (9th gen) 10,2″ 64GB Wi-Fi til 3.800,- Men, både Android nettbrett og iPad har selvsagt større modeller, men da til en høyere pris. NB ! Priser endres hele tiden, og dette er kun et øyeblikksbilde.
Når eksisterende nettbrett er vurdert som tilfredsstillende eller nytt nettbrett er anskaffet, er det ingen ting i veien for at dere kan starte med ned lasting av apper. For Android nettbrett anbefales Mobile Sheets Pro til ca. 180,- kroner. Tilsvarende app for iPad vil være Forscore til en pris på ca. 110,- kroner.

Når vi starter høstsemesteret vil digitalgruppa stille opp 1 time før øvelsene noen ganger og hjelpe de som ønsker råd og veiledning med ned lasting av app, installasjon av digital notemappe samt ned lasting av noter. Vi vil også gå igjennom rutiner for bruk under øvelser, seminarer og konserter.
Erfaring fra andre kor bekrefter at et slikt valg oppleves som et positivt løft for hele koret, og gir økt mestringsfølelse. Ingen er for gammel til å kunne lære seg nye teknikker, og som sagt så stiller Digitalgruppen opp og hjelper alle trygt over til den nye notepermen.

Rutinen vil være at den enkelte selv er ansvarlig for innkjøp. Kvittering for anskaffet nettbrett, eller en bekreftelse på at eksisterende nettbrett dekker behovet, oversendes kasserer som da vil overføre 3.000, – til oppgitt konto. Eneste betingelse er som nevnt at papirpermen erstattes med et nettbrett.