Tidsfrister ifm Generalforsamling 2024

Til medlemmene i Lørenskog Mannskor

I FORBINDELSE MED LMKs Generalforsamling den 8. februar 2024

 gjelder følgende TIDSFRISTER, som vi ber medlemmer, komiteer og utvalg overholde:

Forslag til generalforsamlingen må være styret i hende seinest 6 uker før, dvs.                                                                  28. desember 2023.

 Reisekomiteen og Sangerutvalget leverer sine årsberetninger til styret seinest                                                                  11. januar 2024.

Regnskap for Koret og Reisekomiteen leveres styret seinest                                                                                                  11. januar 2024.

Revisjonsrapporten legges fram på Generalforsamlingen.

Valgkomiteen leverer sitt forslag til valg til styret seinest                                                                                                             11. januar 2024.

 Innkalling og møtedokumenter til Generalforsamlingen vil være hos medlemmene 14 dager før, dvs.                      25. januar 2024.

 Lørenskog 15. november 2023

 LØRENSKOG MANNSKOR

 Kay Breistein                                    Geir Bj. Sætre

Formann                                          Sekretær