Viktig: Nye noter til Jul, jul, strålande jul

Kjære venner,

Etter mye forvirring, har jeg funnet fram det jeg håper er notene vi kan bruke til Jul, jul, strålande jul på adventkonserten i år. De ligger i notearkivet som Jul, jul, strålande jul 2023 – så det er fint om du kan erstatte de tidligere notene dine med denne versjonen. Du finner hele partituret der (altså med både dame- og herrestemmer), en note som bare inneholder tenor- og bass-stemmene, samt en MuseScore-fil med alle stemmene i. 

 

Rock on!

Kjetil