Gjennomførte korturer

Til orientering så ligger nå en beskrivelse av jubileumsturen ute på menyvalget «gjennomførte korturer»

Formannen