Test innlegg under prosjekter

Dette er bare en test på nytt menyvalg for å informere alle medlemmene om status på korets små og store aktiviteter