Halvårsmøte

Dato 06.06.2019 Tid 19:00 - 21:30
Ordensansvarlig: Ingen
Status lokale: Ikke avklart
Kommentar:

Sted
Fjellhamar kirke

Klikk på iCal for å legge arrangementet inn i din kalender